Հարցախաղեր


Ստուգիր գիտելիքներդ քրիստոնեությունից, Սուրբ Գրքից և Եկեղեցու պատմությունից


Ներկայացվող հարցերի մի մասը բարդ է սկսնակների համար, սակայն քանի որ ճիշտ պատասխանները տրված են, այս հարցերը կօգնեն ձեզ հարստացնելու ձեր գիտելիքները։ Հարցերի ճիշտ պատասխաններն իմանալուց հետո կարող եք փորձել նորից պատասխանել հարցերին, բայց արդեն ինքնուրույն։ Կարող եք նաև խմբային քննարկումներ կազմակերպել առավել հետաքրքրող կամ բարդ հարցերի շուրջ։


Հրեշտակներ


1. «Հրեշտակ» բառը նշանակում է՝

ա) պատգամավոր

բ) պահապան

գ) հսկող

2. Ըստ Հայ Եկեղեցու՝  հրեշտակների քանի՞ դաս կա։

ա) ութ

բ) երեք

գ) ինը

3. Ո՞ր հրեշտակներն  են նկարագրվում որպես վեց թև ունեցողներ։

ա) քերովբեներ

բ) սերովբեներ

գ) հրեշտակապետեր

4. Ի՞նչ էին աղաղակում սերովբեները Եսայու տեսիլքում։

ա) Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմահ...

բ) Սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորությունների Տերը...

գ) Սուրբ ես, զորությունների՛ Տեր, որ բնակված ես բարձունքներում...

5. Ո՞ր հրեշտակներն  են «բազմաչյա»։

ա) քերովբեներ

բ) սերովբեներ

գ) հրեշտակապետեր

6. Քրիստոնյայի մկրտության ժամանակ ի՞նչ հրեշտակ է Աստծուց նրան տրվում։

ա) խնամակալ հրեշտակ

բ) օգնական հրեշտակ

գ) պահապան հրեշտակ

7. Ո՞ր հրեշտակի անունն է նշանակում «Իմ զորություն Աստված»։

ա) Միքայել

բ) Գաբրիել

գ) Ռաֆայել

8. Ո՞ր հրեշտակի անունն է թարգմանաբար ներկայացված պատարագի «Ով է որպէս Տէր Աստուած մեր» սրբասացության մեջ։

ա) Միքայել

բ) Գաբրիել

գ) Ռաֆայել

9. Ուրիշ ի՞նչ բառ է հայերենում գործածվում հրեշտակի իմաստով։

ա) հսկուն

բ) զվարթուն

գ) պահապան

10. Աստվածաշնչյան ո՞ր գրքից գիտենք Ռաֆայել հրեշտակապետի մասին։

ա) Հուդիթի

բ) Հոբի

գ) Տոբիթի

11. Ի՞նչ անունով ենք սովորաբար կոչում չար հրեշտակներին։

ա) դև

բ) ոգի

գ) սատանա

12. Ո՞վ է «ընկած հրեշտակապետը»։

ա) Միքայելը

բ) սատանան

գ) լեգեոնը

«Հրեշտակներ» հարցախաղի ճիշտ պատասխանները

1ա,  2գ,  3բ, 4բ, 5ա, 6գ, 7բ, 8ա, 9բ, 10գ, 11ա, 12բ


Կենդանիներ

1. Տեր Հիսուսը պատվիրում է լինել ո՞ր կենդանու պես խորագետ։

ա) աղվեսի

բ) օձի

գ) աղավնու

2. Ո՞ւմ նկատի ուներ Տեր Հիսուսը, երբ ասում էր. «Գնացեք այդ աղվեսին ասեք...»։

ա) Պիղատոսին

բ) Հուդային

գ) Հերովդեսին

3. Ո՞ր թռչունն էր հեղեղատում կերակրում Եղիա մարգարեին։

ա) աղավնին

բ) ագռավը

գ) կռունկը

4. Հիսուսի առակներում ո՞ր կենդանին է խորհրդանշում մեղավորների դասը։

ա) այծ

բ) ոչխար

գ) օձ

5. Ո՞ր թռչունն է համարվում Հովհաննես ավետարանչի խորհրդանիշը։

ա) անգղ

բ) արծիվ

գ) բու

6. Ո՞ր թռչունը բերեց ձիթենու ճյուղը Նոյին և ավետեց ջրհեղեղի ավարտը։

ա) տատրակը

բ) ագռավը

գ) աղավնին

7. Գառը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսին։ Ո՞վ էր, որ առաջինը Նրան կոչեց «Աստծո գառ»։

ա) Հովհաննես Մկրտիչը

բ) Պիղատոսը

գ) Պետրոս առաքյալը

8. Ո՞ր կենդանու վրա նստած՝ Տեր Հիսուսը փառավորապես մտավ Երուսաղեմ։

ա) էշի

բ) ձիու

գ) գոմեշի

9. Ավելի հեշտությամբ ի՞նչը կանցնի ասեղի ծակով, քան հարուստը կմտնի երկնքի արքայություն՝ ըստ Տեր Հիսուսի խոսքի։

ա) աղվեսը

բ) ուղտը

գ) իժը

10. Առակաց գիրքը ծույլ մարդկանց ո՞ւմ մոտ է ուղարկում, որ նրանից սովորեն։

ա) եզան մոտ

բ) էշի մոտ

գ) մրջյունի մոտ

11. Բուզանդ պատմիչը գրում է, որ Գրիգոր Լուսավորչի նշանավոր աշակերտ սբ Դանիել Ասորին ուներ Շաղիտա անունով ճգնավոր աշակերտ, որը միշտ շրջում էր քսանից ավելի՝

ա) գայլերի հետ

բ) առյուծների հետ

գ) շների հետ

12. Ասողիկ պատմիչը գրում է, որ կար Արշարունյաց գավառում մի հրաշագործ վանահայր՝ Վարդիկ անունով։ Ո՞ր կենդանին իր երկու ձագերին բերեց հայր Վարդիկի մոտ, և վերջինս բուժեց նրանց հիվանդ աչքերը։

ա) արջը

բ) գայլը

գ) առյուծը

«Կենդանիներ» հարցախաղի ճիշտ պատասխանները

1բ, 2գ, 3բ, 4ա, 5բ, 6գ, 7ա, 8ա, 9բ, 10գ, 11բ, 12գՍուրբ Գիրքը և Հայաստանն ու հայերը

»
1. Ինչպե՞ս են սովորաբար կոչում Աստվածաշնչի հայերեն առաջին թարգմանությունը, որը սբ Թարգմանիչները հետո վերանայեցին հունարեն Աստվածաշնչի ավելի լավ բնագրերի միջոցով։

ա) հապճեպ թարգմանություն

բ) անդրանիկ թարգմանություն

գ) փութանակի թարգմանություն

2. Ո՞ր գրքից էր հայերեն տառերով գրված առաջին նախադասությունը։

ա) Ժողովողի գրքից

բ) Առակաց գրքից

գ) Հովհաննեսի Ավետարանից

3. Ի՞նչ անունով է Հայաստանը հիշատակվում Սուրբ Գրքում։

ա) Արմենիա

բ) Ուրարտու

գ) Արարատ

4. Աստվածաշնչյան ո՞ր նախահայրն է, Գամերի որդի Թորգոմից բացի, համարվել հայերի նախահայր՝ ըստ հայ պատմիչների։ 

ա) Սեմի որդի Արամը

բ) Հաբեթի որդի Թիրասը

գ) Գամերի որդի Ասքանազը

5. Ո՞վ է Արա Գեղեցիկի հրեա «մրցակիցը»։

ա) Հովսեփը

բ) Նոյը

գ) Արամը 

6. Ո՞վ է Սուրբ Գրքում հիշատակված այն անձը, որի որդիները հորը սպանելուց հետո փախան Հայաստան։

ա) Ասորեստանի Սենեքերիմ արքան

բ) Ադրամելիքի եղբայր Սանասարը

գ) Հուդայի Սամանասար իշխանը

7. Հայոց սրբազան Արածանի գետը, որում տեղի ունեցավ Տրդատ արքայի մկրտությունը սբ Գրիգոր Լուսավորչի ձեռքով, աստվածաշնչյան գետերից մեկի անունով կոչվում է նաև Արևելյան՝

ա) Տիգրիս

բ) Գեհոն

գ) Եփրատ

8. Մեզ հասել են հին եվրոպական քարտեզներ, որոնցում Եդեմը տեղադրված է Հայաստանում։ Ինչո՞ւ։

ա) Որովհետև Նոյի տապանն իջավ Արարատ լեռան վրա, և այստեղից տարածվեց նոր մարդկությունը։

բ) Որովհետև Եդեմից բխող գետերից առնվազն երկուսը պատմական Հայաստանի տարածքում են սկիզբ առնում։

գ) Որովհետև այդ քարտեզները կազմել են հայերը, որոնք գիտեին, որ Եդեմը եղել է Հայաստանի տարածքում։

9. Ո՞ր հայկական աշխարհագրական վայրը չի առնչվում Նոյի պատմության վերաբերյալ սուրբգրային կամ ավանդական տեղեկություններին։

ա) Արարատ լեռ

բ) Նախիջևան

գ) Վաղարշապատ

10. Ո՞ր հայ պատմիչը և ո՞ւմ է համեմատում Սինայից ուրախությամբ իջնող Մովսես մարգարեի հետ։

ա) Կորյունը՝ Մեսրոպ Մաշտոցին

բ) Ագաթանգեղոսը՝ Գրիգոր Լուսավորչին

գ) Եղիշեն՝ Հովսեփ Հողոցմեցուն

11. Ո՞ւմ չի հիշեցնում Բուզանդ պատմիչի ներկայացրած այն դրվագը, որում հայոց արքան Ներսես Մեծին պարտադրաբար հոգևորական ձեռնադրելու համար կտրել է տալիս նրա գեղագանգուր վարսերը։ 

ա) Դավթի որդի Աբիսողոմին

բ) Սամսոնին

գ) Հովսեփին

12. Վարդանանք Ավարայրի ճակատամարտին նախորդող գիշերը աստվածաշնչյան ո՞ր գրքերն էին կարդում՝ ոգեշնչվելու համար։

ա) Ավետարաններն ու Հայտնության գիրքը

բ) Մակաբայեցիների գրքերը 

գ) Թագավորաց գրքերը

13. Հոգեգալստյան օրը առաքյալները սկսեցին խոսել տարբեր երկրներից Երուսաղեմ եկածների լեզուներով։ Եկեղեցական հայրեր Տերտուղիանոսն ու Օգոստինոսը համարում էին, որ Գործք Բ 9-ում հիշատակված երկրանուններից մեկը սխալ է և դրա փոխարեն պիտի լիներ Հայաստանը։ Ո՞ր երկրի անունն է սխալմամբ հիշվել՝ ըստ այս հեղինակների։

ա) Հրեաստան

բ) Պոնտոս

գ) Գամիրք

14. Սաղմոսաց գրքի ո՞ր սաղմոսներն են ներառված հայոց սաղմոսարանում՝ հայոց ամենահին ժամագրքում։

ա) 1-147-րդ սաղմոսները + «Փոքր էի ես յեղբարս իմ» պարականոն սաղմոսը

բ) բոլոր 150 սաղմոսները + «Փոքր էի ես յեղբարս իմ» պարականոն սաղմոսը

գ) բոլոր 150 սաղմոսները

15. Մեր Եկեղեցու ծիսական գրքերից որո՞ւմ են զետեղված ամենօրյա սուրբգրային ընթերցվածները։

ա) մաշտոց

բ) ճաշոց

գ) հայսմավուրք

16. Ո՞ր շարքի հայկական անձնանուններից ո՛չ բոլորը կարելի է «գտնել» Նոր Կտակարանում։

ա) Գալուստ, Հարություն, Համբարձում, Շնորհք

բ) Համբարձում, Կորյուն, Հարություն, Մկրտիչ

գ) Հարություն, Այծեմնիկ, Կարապետ, Աղավնի


«Սուրբ Գիրքը և Հայաստանն ու հայերը» հարցախաղի ճիշտ պատասխանները

1գ, 2բ, 3գ, 4գ, 5ա, 6ա, 7գ, 8բ, 9գ, 10ա, 11գ, 12բ, 13ա, 14ա, 15բ, 16բ(2)*

* Փակագծերում տրված թվանշանը ցույց է տալիս, թե շարքի որերորդ բառն է սխալ։
Հրեշտակներ - Բ


1. Առավոտյան ժամերգության ո՞ր երգի սկիզբն են հեղինակել հրեշտակները՝ ըստ ավետարանական պատմության։

ա) Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր

բ) Փառք ի բարձունս Աստուծոյ

գ) Օրհնեալ ես, Տէր Աստուած հարցն մերոց

2. Հնոցի մեջ գցված ո՞ր երիտասարդներին էր այրվելուց զերծ պահում նրանց կողքին հայտնված հրեշտակը։

ա) Սեբաստիայի 40 զինվորներին

բ) Մակաբայեցի եղբայրներին

գ) Սեդրաքին, Միսաքին ու Աբեդնագովին

3. Ո՞ր հայտնի սաղմոսն է ասում, որ «Աստված Իր հրեշտակներին պատվիրել է, որ քեզ պահպանեն քո բոլոր ճանապարհներին»։

ա) 50-րդ

բ) 90-րդ

գ) 22-րդ

4. Այս երգերից ո՞րը չենք սովորել հրեշտակներից։

ա) Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր զօրութեանց

բ) Փառք ի բարձունս Աստուծոյ

գ) Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմահ

5. Ըստ Հայոց Եկեղեցում ընդունված ավանդության՝ ե՞րբ են ստեղծվել հրեշտակները։

ա) 6-օրյա արարչության առաջին օրը (երկուշաբթի)

բ) 6-օրյա արարչության երկրորդ օրը (երեքշաբթի)

գ) 6-օրյա արարչությունից առաջ

6. Հետևյալ շարքերից որո՞ւմ կա հրեշտակներին չվերաբերող բառ։

ա) հրեղեն, զորքեր, իմանալի

բ) զվարթուն, սրբասաց, զորություններ

գ) լուսեղեն, հրեղեն, անստեղծ

7. Ադամին ու Եվային Եդեմի պարտեզից վտարելուց հետո Աստված ո՞ր հրեշտակներին կարգեց Եդեմի «սահմանապահ»։

ա) Միքայելին ու Գաբրիելին

բ) քերովբեներին

գ) սերովբեներին

8. Անապատում 40 օր ո՞ւմ սպասավորեցին հրեշտակները։

ա) Եղիային

բ) Հովհաննես Մկրտչին

գ) Հիսուսին

9. Հրեշտակների մասին ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ։

ա) Անմարմին, անմահ, անտեսանելի էակներ են, որոնք տեսանելի կերպարանքով հայտնվելու ունակություն ունեն։

բ) Բարձրացնում են մարդկանց աղոթքներն առ Աստված և Աստծուց պատգամներ հասցնում մարդկանց։

գ) Թևավոր ու մարդանման էակներ են, որոնք անտեսանելի դառնալու ունակություն ունեն։

10. Հետևյալ պնդումներից ո՞րը ճիշտ չէ։

ա) Աստված հրեշտակներին ոչ բարի է ստեղծել, ոչ էլ՝ չար, և նրանք սեփական կամք չունեցող արարածներ են, որոնք հնազանդությամբ կատարում են միայն Աստծո կամքը։

բ) Աստված հրեշտակներին բարի է ստեղծել, նաև օժտել ազատ կամքով, ինչպես մարդուն, ուստի նրանց մի մասն ընտրեց սատանային, ապստամբեց Աստծո դեմ, արդյունքում չարացավ ու սատանայի հետ վտարվեց երկնքից։

գ) Երկնքից վտարված հրեշտակները՝ դևերը, բնակվում են երկնքի ու երկրի միջև եղած մի անտեսանելի տարածքում, որը Եկեղեցու աստվածաբան հայրերը «օդ» են կոչում։

11. Վեցերորդ ժամի ճաշու ժամերգության երգում սբ Ներսես Շնորհալին խնդրում է, որ Աստված ո՞ր դևի առաջ բերած ծանրությունն ու ձանձրույթը հեռացնի մեզնից։

ա) երեկոյան դևի

բ) միջօրեի դևի

գ) արշալույսի դևի

12. Նախորդ հարցում հիշված դևի դեմ պաշտպանություն ենք խնդրում նաև ո՞ր տարածված սաղմոսում։

ա) 90-րդ

բ) 50-րդ

գ) 22-րդ

13. Սբ Ներսես Շնորհալու «Հավատով խոստովանիմ» աղոթքի 20-րդ գլխում աղոթողն ինչո՞ւ է խնդրում, որ Աստված աղոթողի մահվան օրը նրա հոգին հանձնի բարի հրեշտակին։ 

ա) Որպեսզի բարի հրեշտակը քաղցրությամբ վերցնի մարդու հոգին և հասցնի դրախտ։

բ) Որպեսզի բարի հրեշտակը քաղցրությամբ վերցնի մարդու հոգին և առանց խոչընդոտների անցկացնի երկնքի տակ գտնվող չար դևերի միջով։

գ) Որպեսզի բարի հրեշտակը քաղցրությամբ ջնջի այն բոլոր չարագործությունները, որ մարդը գործել է երկնքի ներքո։

14. Ո՞ր գործն է ամենամեծ ազդեցությունը թողել Հայոց Եկեղեցու հրեշտակաբանության ձևավորման վրա։

ա) Դիոնիսիոս Արիսպագացու «Երկնային քահանայապետություն»

բ) Ներսես Շնորհալու «Երկնքի և նրա զարդերի մասին»

գ) Գրիգոր Լուսավորչի «Հաճախապատում»

15. Սբ Ներսես Շնորհալու ո՞ր հանրահայտ երգում են հիշատակվում հրեշտակների բոլոր ինը դասերի անունները։

ա) Աստուած անեղ անժամանակ

բ) Արարչական Բանին հրաման

գ) Այսօր անճառ լուսոյն ծագումն

16. Ըստ Պողոս առաքյալի՝ սուրբերն ապագայում ի՞նչ են անելու հրեշտակներին։

ա) օրհնաբանելու են

բ) սպանելու են

գ) դատելու են«Հրեշտակներ» Բ հարցախաղի ճիշտ  պատասխանները

1բ, 2գ, 3բ, 4գ, 5ա, 6գ(3)*, 7բ, 8գ, 9գ, 10ա, 11բ, 12ա, 13բ, 14ա, 15բ, 16գ

* Փակագծերում տրված թվանշանը ցույց է տալիս, թե շարքի որերորդ բառն է սխալ։

Ⲿկրթական