Results from this site
Լուրեր2022-07-12
... մասնակցելու համար, ինչպես նաև բոլոր աջակիցներին խաղի կայացմանն ուղղված Աստվածահաճո աշխատանքի համար։ Ⲿկրթական ...
Last modified on Feb 15, 2023
Հարցախաղեր
... «Սբ Հարություն կամ Զատիկ» հարցախաղի ճիշտ պատասխանները. 1գ, 2ա, 3ա, 4բ, 5ա, 6բ, 7գ, 8բ, 9ա, 10բ, 11գ, 12բ, 13գ, 14գ. Ⲿկրթական.
Last modified on Mar 26, 2024
Կիրակնօրյա
... Արևշատի Սբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ, Մասյացոտնի թեմի կիրակնօրյա դպրոցների պատասխանատու Ⲿկրթական.
Last modified on Oct 21, 2022
Երգ, աղոթք և գրաբար
... հաստատի՛ր առաքինությամբ՝ սրանց օգնությամբ։ * Տարադատ - անարդար ձևով դատված. Ⲿկրթական Ⲿկրոնական.
Last modified on Apr 21, 2024