Results from this site
Խրատանի
... բառերով աղոթի, որովհետև ոչ թե բառերի շատությունից, այլ հոգու զգաստությունից է կախված աղոթքի տեղ հասնելը: Ⲿմատենագրություն ...
Last modified on Dec 3, 2023
Մեկնություն
... 1826, էջ 357-361։ Ս.Ս. Ⲿմատենագրություն. Ուռկանի առակը. Հատված Duccio di Buoninsegna-ի նկարից. աղբյուրը ...
Last modified on May 27, 2024