Results from this site
Խրատանի
... բառերով աղոթի, որովհետև ոչ թե բառերի շատությունից, այլ հոգու զգաստությունից է կախված աղոթքի տեղ հասնելը: Ⲿմատենագրություն ...
Last modified on Dec 3, 2023