Results from this site
Լուրեր2024-07-ից
... և մատաղի օրհնություն։ Ուխտավորները աղոթեցին նաև սրբավայրի վերակառուցման և մեր երկրի խաղաղության համար: Ⲿսրբատեղի ...
Last modified on Jul 17, 2024
Լուրեր2024-01-ից
... Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2024/06/03/1423881/ Ⲿեկեղեցաշինություն Ⲿսրբատեղի ...
Last modified on Jul 8, 2024
Պեղումներ
... են նաև դեպի Սպիտակավոր տանող ճանապարհի բացման ու բարեկարգման աշխատանքներ: Ⲿպեղումներ Ⲿսրբատեղի Ⲿպատմություն ...
Last modified on Oct 18, 2022
Սբ Կարապետ
... Յուսիկ Մելքոնեան, Սուրբ Յովհաննու Կարապետի վանքը, «Հանդէս ամսօրեայ», 2003, էջ 189-250. Ⲿսրբատեղի Ⲿպատմություն.
Last modified on Jul 2, 2024